2015 varmeste år nogensinde skyldes – terror – mod menneskeheden!

At bekæmpe og udslette den kapitalistiske verden med alle tilrådighedstående midler er ikke terror.

.

Men livreddende naturbeskyttelse…!

.

Endnu en varmerekord: 2015 måske varmeste år nogensinde

Det meste af kloden er dækket af rekordhøj varme, siger amerikanske klimaforskere.

Der blev sat endnu en varmerekord i november, som viste, at den globale opvarmning tager til. Og det er næsten givet, at 2015 bliver det varmeste år i verdens nyere historie, siger forskere, som arbejder for den amerikanske regering.

.

Og altså for de samme amerikanske regeringer, der om nogen kynisk beregnende har gjort alt de kunne for manipulere med klimaundersøgelserne.

.

27. august 2015

.

.

Det Hvide Hus anklages for klima-manipulation

USAs regering beskyldes for i en årrække at have lagt pres på klimaforskere for at få dem til at ændre på deres resultater, så den global opvarmning ikke kom til at fremstå som et overhængende problem.

31. januar 2007

USAs regering beskyldes for i en årrække at have lagt pres på klimaforskere for at få dem til at ændre på deres resultater, så global opvarmning ikke kom til at fremstå som et overhængende problem.

Mindst 150 forskere har personligt oplevet at blive presset til at ændre formuleringer i deres videnskabelige rapporter. Det er kommet frem i en høring i Repræsentanternes Hus.

.

Det nye materiale viser at politisk indblanding i klimavidenskab ikke længere er en række isolerede tilfælde, men en altomfattende epidemi

.

Dr. Francesca Grifo, Union of Concerned Scientists

.

Olie-lobbyen med til bords

Det blev også afdækket, at alle regeringsdokumenter om klimaforandringer under præsident George Bushs regering har skullet godkendes af en tidligere lobbyist for olie-industrien.

Konsekvensen er, at forskningsresultater er blev slettet eller skrevet om, så det fremstår som om at en sammenhæng mellem global opvarmning og klimaforandringer er helt udokumenteret.

Embedsmænd i Bush-administrationen har nægtet at udlevere interne notater om regeringens klima-politik og ville hellere ikke stille op til den demokratiske ledede høring i kongressen.

Høringen gennemføres af Udvalget for tilsyn og administrationsreform. Udvalgets formand, demokraten Henry Waxman, har sammen med udvalgets ledende republikaner, Thomas Davis skrevet til Det Hvide Hus, og forlangt udlevering af papirer, der kan belyse anklagerne om, at politisk udnævnte regeringsembedsmænd har fiflet med klima-rapporterne.

Kilde…..

.

Klimaændringerne er kun et symptom på et altødelæggende samfundssystem, som ingen i denne verden kan forsvare sagligt eller fagligt, uden at komme til den konklusion, at dersom man ikke udrydder kapitalismen, så nedbryder og udrydder kapitalismen naturligheden og menneskeheden både psykisk og fysisk.

At bekæmpe og udslette den kapitalistiske verden med alle tilrådighedstående midler er ikke terror.

.

Men livreddende naturbeskyttelse…!

.

..

– I sidste måned blev det fastslået, at november var den varmeste i 136 år. Og det står fast, at der syv måneder i træk blev er blevet sat nye varmerekorder, hedder det i den månedlige klimarapport fra Det Nationale Oceaniske og Atmosfæriske Råd, Noaa.

Temperaturerne hen over verdens lande og oceaner var i november 0,97 grader celsius over gennemsnittet for det 20. århundrede.

– Dette var de højeste temperaturer for november i tiden 1880-2015, hedder det med tilføjelsen:

– I år er der blevet sat varmerekorder i ni måneder – deraf syv måneder i træk.

Ifølge rapporten var de første 11 måneder i 2015 de varmeste i en sådan periode ud af alle de år, hvor der blevet foretaget målinger.

– På nuværende tidspunkt er vi praktisk talt sikre på, at 2015 vil være det varmeste år nogensinde, tilføjer han.

– Det meste af kloden er dækket af rekordhøj varme, siger Jake Crouch, som er klimaforsker ved Noaa’s center for miljøoplysning.

.

Kapitalisme og naturbeskyttelse er hinandens modsætninger

.

Den amerikanske præsident, Barack Obama, kalder klimaaftalen fra Paris sidste weekend for “stor” og takker sine landsmænd for indsatsen.

– I dag kan det amerikanske folk være stolt, fordi denne historiske aftale er en hyldest til amerikansk lederskab.

– Over de seneste syv år har vi transformeret USA til en global leder i kampen mod klimaforandringer, hed det i Obamas udtalelse fra Det Hvide Hus efter at hans kontor i første omgang havde kommenteret aftalen på Twitter.

– Dette er stort: Næsten alle verdens lande har netop underskrevet Paris-aftalen om klimaforandringer – tak til amerikansk lederskab, lød det fra Det Hvide Hus lørdag.

195 lande skrev aftalen under på klimatopmødet i Paris.

Aftalen, der skal træde i kraft i 2020, skal holde den globale temperaturstigning under to grader i forhold til førindustrielt niveau og sigte efter at begrænse stigningen til 1,5 grader.

.

.

Verden har meget længe vidst, at den var ødelæggende klimaet, og trods det har man ligeså længe set bort fra den kendsgerning, som storkapitalisten, Al Gore, kaldte for en ubekvem sandhed for netop kapitalismen. Der i ligeså mange år har gjort alt de kunne for at underminerer de klimatologiske advarsler.

.

Hvorfor vi nu er så sent ud, at det måske allerede er forsent.

.

Klimaændringerne skema 1

.

Man skal være meget virkelighedsfjern dersom man tror, at den kapitalistiske verden vil menneskeheden skal overleve. For sådan er det kapitalistiske system slet ikke indrettet. Det kapitalistiske system er derimod indrettet mod at opnå maksimal profit. Og det uanset om man derved udrydder hele menneskeheden.

Frem til år 2100 vil menneskeheden vokse til 10-11 mia. mennesker, der naturligvis vil belaste alle naturressourcerne yderligere.

En belastning, der allerede er udryddende naturværdierne i stor stil.

Når man hører politikerne, deres såkaldte eksperter m.v., drøfte klimaændringerne og dens mange konsekvenser i den nærmeste fremtid, da er det alene menneskets velbehag man drøfter, og ikke naturens mange andre arter, som vi allerede har udryddet mellem 40 og 50% af.

Kapitalismens mennesker praktiserer på den måde en meget sygelig arts-egoisme.

.

natur

.

Der gøre sig endvidere det forhold gældende, at man laver mange undersøgelser. Men der laves ikke undersøgelser, der er omhandlende konsekvenserne af den vestlige verdens kapitalistiske samfundsindretnings indvirkning på den menneskelige naturlighed.

Man er dog ikke i tvivl om, at befolkningen i vestlige verden er narcissistiske.

Men psykologerne evner ikke at udlede konsekvenserne ved, at den overvejelsen del af den vestlige befolkning er narcissistisk personlighedsforstyrret. I det hele taget forstår de, der burde vide bedre, dette herrens år 2015 stadig ikke, at mennesket er en primat, uagtet, at alle beviserne herfor forlængst er påvisende dette faktum. Hvorfor vi som art er underlagt de helt samme biologiske og psykologiske lovmæssigheder, som alle andre arter. Hvorfor der for Homo sapiens unger gælder de helt samme naturlige opvækstbetingelser, som for alle andre arters unger.

Men opvækstbetingelserne i menneskenes verden er trods al viden i dag de mest unaturlige nogensinde i al den tid, der har været liv på jorden.

Ved ikke at forstå dette helt basale forhold er Homo sapiens da også den eneste art, der er opformerende det psykisk syge.

.

Det psykisk syge tillades ikke at overleve i naturen.

.

usa Donald TrumpDen udbredte narcissisme, der er en meget alvorlig kronisk personlighedsforstyrrelse, har ikke blot frataget de sygdomsramte evnen til empati, og dermed forudsætningen for en naturlig forældreevne, men har også gjort dem infantile.

Hvorved deres realitetssans og adfærd bliver på niveau med et præ-pubertetsbarns.

.

Disse individer vil derfor ikke forstå, at de er en del af problemet. Hvorfor de vil protestere mod alle begrænsninger af deres frihed og velfærd. Dette psykologiske forhold bliver helt forudsigeligt årsagen til, at politikerne, der er ligeså psykisk syge som gennemsnits-befolkningen, og som i teorien skal tage ansvar, ikke tager tilstrækkeligt ansvar.

Dels vil de heller ikke selv give afkald på noget, og dels vil der ikke være stemmer i at lave indgreb, som den infantile befolkning forudsigeligt vil modsætte sig.

.

Af disse grunde er det nødvendigt at udrydde det kapitalistiske samfundssystem fra jordens overflade.

Da det ellers vil udrydde menneskeheden i lutter egocentret enfoldighed…!

 .

kapitalisme wall street

.

Og så påstår man, at Islamisk Stat er en trussel mod menneskeheden!

.

Analyserer man Islamisk Stat, og det lavteknologiske islamiske forståelsesgrundlag kalifatet bygger på, da bliver virkeligheden den lige modsatte. Kalifatet vil aldrig nogensinde blive en trussel mod menneskeheden. Tværtimod! Men kalifatet vil selvsagt blive en trussel mod en samfundsorden, der helt påviseligt er en trussel mod menneskeheden.

Hvorfor det ikke er i menneskehedens navn, man bekæmper Islamisk Stat. Men alene til fordel for kapitalismens destruktive interesser.

Der jo netop ikke se mennesket som andet og mere, end som forbrugerorganismer. Et nødvendigt element for kapitalismen. Hvorfor heller ikke overbefolkningen er et problem. De er blot endnu flere kunder i butikken. Der naturligvis vil skabe endnu mere forbrug. Så de allerede ekstremt rige kan blive endnu rigere.

De allerrigeste bliver endnu rigere

.

For det er dét, den hele vestlige selvforståelse handler om…!

Derfor vil jeg anbefale Islamisk Stat en navneændring til

“Miljøbevægelsen Islamisk Stat”

.

De kan nu meget lettere synliggøre målsætningen med deres kamp for en lavteknologisk samfundsindretning i overensstemmelse med islam.

.

Der jo netop bliver konsekvensen af kalifatet.

.

COP21 – Man har på papiret lavet en klimaaftale, der skal redde verden….

.