1/3 del af jordens dyrkningsområder ødelagte af tørke, overudnyttelse, oversvømmelser, erosion….

Tørke, overudnyttelse, oversvømmelser, erosion…. Overbefolkning.

Der venter menneskeheden en meget dødelig overlevelseskamp forude!

.

Frugtbar jord bliver tabt med et tab på 24 mia. produktions-tons om året gennem intensivt landbrug grundet stigende efterspørgsel efter fødevarer, siger en FN-støttet undersøgelse.

Her er ikke medregnet tab af dyrkningsområder grundet klimaet.

En tredjedel af jordens jord er alvorligt forringet, og den frugtbare jord bliver tabt med en hastighed på 24 mia. produktions-tons om året, ifølge et nyt FN-støttet studie, der kræver et skifte væk fra det destruktive, intensive landbrug.

Det er et alarmerende fald, som forventes at fortsætte i takt med efterspørgslen efter fødevarer og produktive jord stigninger, der vil øge risikoen for konflikter som dem, der ses i Sudan og Tchad, medmindre afhjælpende foranstaltninger gennemføres, advarer institutionen bag rapporten.

.

.

“Da den klare forsyning af sund og produktiv jord svinder, og befolkningen vokser med 230.000 mennesker i døgnet, er konkurrencen intensiveret for jord inden for lande og globalt”, siger Monique Barbut, sekretær for FN’s Konvention om Bekæmpelse af Desertification (UNCCD) ved lanceringen af det globale Land Outlook.

“For at minimere tabene tyder udsigterne på, at det er i vores interesser at træde tilbage og genoverveje, hvordan vi styrer presset og konkurrencen.”

.

.

Global Land Outlook er den for tiden mest omfattende undersøgelse af sin type, med kortlægning af de indbyrdes forbundne virkninger af urbanisering, klimaændringer, erosion og skovtab.

Men den største faktor er udvidelsen af de ​​industrielle landbrug.

Kraftig udnyttelse af jorden, flere høstudbytter samme år og rigelig anvendelse af agrokemikalier har øget udbyttet på bekostning af jordens langsigtede bæredygtighed. I løbet af de sidste 20 år er landbrugsproduktionen øget tredobbelt, og mængden af ​​kunstvandede arealer er fordoblet, konstaterer det europæisk kommissions fælles forskningscenter (FFC). Over tid reducerer dette dog frugtbarheden og kan føre til ødelæggelse af jorden og i sidste ende til ørkendannelse.

.

.

FFC bemærkede, at faldende produktivitet kan observeres for 20% af verdens afgrøder, 16% af skovareal, 19% af græsarealer og 27% af landområderne.

“Industrielt landbrug er godt til fødeproduktion, men det er ikke bæredygtigt. Det er blevet en udvindings-industri, sagde Louise Baker, eksternt leder af FN-organet. Hun sagde, at en tredjedel af jorden nu er nedbrudt, hvilket bør bremses med en akut handlingsplan for at løse problemet.

“Det er et ret skræmmende tal, når du ser det sammenholdt med befolkningstilvæksten. Hvis regeringerne træffer kloge valg, kan situationen forbedres,” sagde Baker og noterede sig de positive fremskridt, der blev gjort i lande som Etiopien, som har rehabiliteret 7 mio. hektar.

.

.

Virkningerne varierer meget fra region til region. Det værst ramte område er Afrika syd for Sahara, men dårlig jordforvaltning i Europa tegner sig også for anslået 970 mio. tons jordforringelse i form af erosion hvert år med virkninger ikke kun på fødevareproduktionen, men også for biodiversitet, kulstoftab og katastrofefasthed (landes, lokalsamfunds og husstandes evne til at håndtere forandring, uden at gå på kompromis med deres langsigtede overlevelse.)

Høje niveauer af fødevareforbrug i de rige lande, så som Storbritannien, er også en stor drivkraft for jordforringelsen i udlandet.

Rapporten blev lanceret på et møde i UNCCD i Ordos, Kina, hvor udsatte lande frivilligt indsender mål for at reducere nedbrydningen af landbrugsjorden og øge rehabiliteringen af den nedbrudte jord. Brasilien og Indien er de seneste lande der skitserede deres planer for at opnå en “jordforringelses-neutralitet”.

Undersøgelsen bemærker imidlertid, at presset vil fortsætte med at vokse.

I en række prognoser for arealanvendelse i 2050 bemærker forfatterne, at Afrika syd for Sahara, Sydasien, Mellemøsten og Nordafrika står overfor de største udfordringer, medmindre verden skaber et lavere niveauer af kødforbrug, bedre jordregulering og forbedrer landbrugets effektivitet i en bæredygtig retning.

Men det er som bekendt blot ét af mange problemer, som mennesket, specielt i den rige del af verden, har skabt sig selv, og dermed for hele menneskeheden.

.

.

Klima: theguardian.com – Kilde: squarespace.com

.

Står landbruget mål med de økologiske omkostninger?

.